Zorg in beweging

Het zorglandschap is volop in beweging. Ook ontwikkelingen binnen de ouderenzorg stapelen zich op. Medische zorg als zodanig verandert, ondersteuning en behandeling verandert en dat binnen de context van toenemende vergrijzing. Welzijn en aandacht treden daarbij nadrukkelijker op de voorgrond. Maar hoe ziet de wereld er over 10 jaar uit? En daarna? Op weg naar die toekomst zal de wereld van de ouderenzorg flink anders kleuren.

De juiste zorg op de juiste plek

In 2020 deed bureau Gupta Strategists onderzoek in de regio Gooi-Vechtstreek-Almere om de vvt instellingen te helpen bij de zoektocht naar feiten en cijfers. Ten aanzien van de ontwikkeling van doelgroep specifieke zorgverlening en ten aanzien van de ontwikkeling van ziekenhuisverplaatste zorg naar de ouderenzorg. De resultaten van dit onderzoek versterken de ingezette weg naar regionalisering, naast aanknopingspunten voor aanscherping van beleid. Het onderzoeksrapport kunt u hier downloaden.

Verenso visie 2030

Wat kunnen specialisten ouderengeneeskunde nú doen om voorbereid te zijn op de toekomst? De beroepsvereniging van de Specialist ouderengeneeskunde (SO) Verenso heeft hiervoor zes concrete handelingsperspectieven geformuleerd en beschrijft de gewenste positionering van de SO. Deze visie richting 2030 is hier te vinden [visie op de ontwikkelingen richting het jaar 2030].

Regionale Zorgvisie

In de regio Gooi-Vechtstreek-Almere (GVA) heeft een aantal instellingen de krachten gebundeld om een gezamenlijke regionale zorgvisie te ontwikkelen voor de toekomst van de ouderenzorg in de regio. Deze visie gaat uit van verregaande samenwerking in de regio op uiteenlopende gebieden. Zo ziet deze gezamenlijkheid op werving- en selectie van medewerkers, opleiden en bijvoorbeeld ketensamenwerking. Een aantal specialisten ouderengeneeskunde reflecteerde op de Regionale Zorgvisie, deze inzichten zijn door de bestuurders meegenomen in de uitwerking. Inmiddels zijn de ambities in de regio uitgesproken en uitgewerkt in meerdere speerpunten binnen het programma Regiokompas.

De vraag naar zorg voor kwetsbare doelgroepen en ouderen neemt toe en ook de diversiteit van de zorgvraag wordt groter. De plaats waar de zorg zich nu bevindt is zeker niet meer de plaats waar de zorg zich straks bevindt. We zijn op zoek naar de juiste zorg op de juiste plaats met een extra oog en oor voor kwetsbare doelgroepen. Innovaties en radicale vernieuwingen verschijnen zo samen patronen te doorbreken op weg naar zorg op maat waarbij ‘aandacht’ in alles voorop staat.

Het specialisme ouderengeneeskunde is volop in beweging en met in het verlengde daarvan een Specialist Ouderengeneeskunde die zich meer en meer begeeft in de richting van netwerkspecialist. Een beweging die zich kenmerkt door een andere kijk op meerdere werk- en beroepsterreinen.

Meer weten over het programma Specialist Ouderengeneeskunde in Toekomstperspectief?

We komen graag met je in gesprek!