Specialisten Ouderengeneeskunde in regio Gooi-Vechtstreek-Almere pakken regie via SO-werktafel

2 juni 2022 – In de regio Gooi-Vechtstreek-Almere start een professioneel netwerk van Specialisten Ouderengeneeskunde (SO) in de vorm van een SO-werktafel. Door onder andere structureel overleg met de bestuurders van VVT-organisaties (Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg) worden gezamenlijk regionale vraagstukken in de ouderenzorg aangepakt. Hiermee nemen de Specialisten Ouderengeneeskunde zelf meer de regie over de ontwikkeling van de ouderenzorg in de regio.

Professioneel netwerk

Met de inrichting van de SO-werktafel wordt een belangrijke stap gezet naar netwerkzorg in de regio ten behoeve van ouderenzorg. Dit regionale netwerk is een gevolg van de succesvolle afronding van het

SO-GVA programma waarin Specialisten Ouderengeneeskunde in de regio verschillende aspecten van hun eigen toekomst onderzochten. In dit programma voerden de regionale Specialisten Ouderengeneeskunde zelf de regie en kwamen, mede in overleg met betrokken regionale bestuurders, tot duidelijke adviezen. Alle partijen in het programma vonden deze gezamenlijke betrokkenheid waardevol. Door de overlegstructuur met bestuurders worden met de inrichting van de SO-werktafel zeggenschap en inspraak van Specialisten Ouderengeneeskunde voor langere tijd gecontinueerd in de regio Gooi-Vechtstreek-Almere.

SO-werktafel

De missie van de SO-werktafel is: Wij gaan voor hoogwaardige kwaliteit van de ouderenzorg in de regio ongeacht de plaats en/of het verblijf van de cliënt/bewoner. Dit wordt bereikt met verbinding door krachten te bundelen, het spreken met 1 stem. Belangrijk is het leveren van zinnige zorg in het netwerk, over de muren van zorgorganisaties heen. Regionale kennis- en expertisedeling wordt geconcentreerd waarbij taakzuiverheid wordt gerealiseerd en geborgd. De SO-werktafel functioneert als een adviesraad voor het bestuurlijk netwerkoverleg (BNO) in de regio. De leden van de SO-werktafel bespreken regionale projectvoorstellen en brengen deze in bij het BNO. De SO-werktafel fungeert ook als regionaal aanspreekpunt voor huisartsen (RHOGO, ReHa), het MSB Tergooi, het Flevoziekenhuis en andere stakeholders.

Programma Specialist Ouderengeneeskunde in toekomstperspectief

De lancering van de SO-werktafel markeert het afronden van het programma SO-GVA (Specialist Ouderengeneeskunde Gooi-Vechtstreek-Almere in toekomstperspectief). In dit programma werden 6 actielijnen ingericht om verschillende aspecten van het toekomstperspectief van de Specialist Ouderengeneeskunde te verkennen.

  • Anders Werken (specifiek de organisatie van ANW-functie en taakzuiverheid)
  • Anders Behandelen (gericht op de Integrale Medische Ouderenzorg (IMOZ))
  • Anders Opleiden (gezamenlijk opleiden en bij- en nascholing)
  • Anders Onderzoeken (onderzoek duurzaam verankeren in de regio)
  • Anders Dokteren (inzet digitale technologie zoals de HoloLens)
  • Anders Positioneren (regionale medische advisering door Specialisten Ouderengeneeskunde en regionale organisatie en samenwerking)

Bijzonder in het programma was dat iedere actielijn een Specialist Ouderengeneeskunde als regiehouder had. Hierdoor ontstond een professioneel netwerk van Specialisten Ouderengeneeskunde in de regio. De verschillende actielijnen leverden concrete aanbevelingen op voor de verschillende aspecten van het werk van de Specialist Ouderengeneeskunde. Meer informatie over het programma is te vinden op so.gva2025.nl.

Deel dit bericht!

Meer weten over het programma Specialist Ouderengeneeskunde in Toekomstperspectief?

We komen graag met je in gesprek!