Actielijnen programma SO-GVA

Het SO-GVA programma bestaat uit actielijnen. Iedere actielijn is via een bespreeknotitie en startnotitie aan de slag gegaan. Afhankelijk van de doelstellingen per actielijn zijn onderzoeken, pilots en uiteenlopend deskresearch gedaan. Per actielijn zijn conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan.

Iedere actielijn hanteerde een vaste werkwijze. Via een bespreeknotitie over de opgave per actielijn, een startnotitie over de aanpak en een beleidsnotitie met daarin de aanleiding, uitgangspunten, aanpak en de resultaten waaruit ook aanbevelingen zijn geformuleerd.