Loading...
Home2022-05-25T16:51:52+02:00

Samenwerking in de regio

Welkom op de website van het programma SO-GVA (Specialist Ouderengeneeskunde in de regio Gooi, Vechtstreek en Almere). Dit programma borgt de duurzame medische zorg, behandeling en ondersteuning van kwetsbare doelgroepen en ouderen voor de toekomst in de regio. Tien zorginstellingen in de regio Gooi, Vechtstreek en Almere (GVA) sloegen de handen ineen om het toekomstperspectief van de functie specialist ouderengeneeskunde (SO) te verkennen.

Het SO-GVA programma bestond uit het ontwikkelen van lange en korte termijn visies op verschillende onderdelen van het werkveld van de Specialist Ouderengeneeskunde. Deze onderdelen zijn vertaald naar ‘Actielijnen’. Er zijn pilots uitgevoerd van enkele maanden tot 1 à 2 jaar, afhankelijk van de geformuleerde doelstelling en de gezamenlijk gekozen speerpunten per actielijn. Voor de lange termijn zijn diverse praktische en innovatieve werkwijzen uitgewerkt voor toepassing in regionaal verband. Zodat de regio ook in de toekomst kwalitatief goede zorg kan blijven bieden.

Achtergronden SO-GVA programma

De zorg is continu onderhevig aan verandering. Demografische factoren spelen daarbij een rol, maar ook ontwikkelingen in het denken over zorg, specifiek de ouderenzorg en ouderengeneeskunde. Binnen die context van veranderingen werd het programma SO-GVA gestart om de toekomst van de Specialist Ouderengeneeskunde te verkennen en te adviseren over die toekomst. Hier vindt u meer achtergronden over de toekomst van de ouderengeneeskunde die de context van het programma SO-GVA vormen.

Resultaten SO-GVA programma

De verschillende actielijnen deden onderzoek naar onderwerpen die te maken hebben met de toekomst van de rol en het functioneren van de SO in de regio GVA. Iedere actielijn heeft conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan voor de (nabije) toekomst. Om al deze aanbevelingen te borgen, zodat de inzichten en conclusies daadwerkelijk vertaald worden naar ‘Anders kijken, denken en doen’ werd voorgesteld om een speciale ‘SO-werktafel’ in te richten. Vanuit dit professionele netwerk willen de specialisten ouderengeneeskunde een gezamenlijke rol (blijven) vervullen bij regionale SO-vraagstukken: inspraak, advies en (mede)-zeggenschap. Op deze manier gaan de SO’s in de regio GVA samen aan de slag met de realisatie van de ouderenzorg van (over)morgen.

Het laatste SO-GVA nieuws

Verbinding met programma GVA2025

Het programma SO GVA heeft een directe verbinding met het programma GVA 2025 waarin een vergaande samenwerking tussen instellingen voor ouderenzorg in de regio vormgegeven wordt.

Meer weten over het programma Specialist Ouderengeneeskunde in Toekomstperspectief?

We komen graag met je in gesprek!

  Contact

  Secretariaat SO-GVA
  t.a.v. Inge van Zijl
  p/a Stichting Inovum
  Nieuw-Loosdrechtsedijk 24
  1231 KX Loosdrecht

  Ga naar de bovenkant