Specialist Ouderengeneeskunde in Toekomstperspectief

PROGRAMMA

Het programma SO-GVA draait om de SO-functie in toekomstperspectief. Binnen het programma is een aantal actielijnen vastgesteld waar SO’s van de deelnemende organisaties regiehouders van zijn. Door de penvoerder wordt – in samenspraak met de collegae bestuurders – richting gegeven aan de te nemen stappen op weg naar tussen- en eindresultaten.  In het bestuurlijk overleg wordt rekenschap gegeven over de opbrengsten.

BEHEER

De programma-uitvoering wordt ondersteund door een programmakernteam. Dit team draag zorg voor de inrichting, organisatie en uitvoering van het programmaplan, maar ook voor het beheer en de administratie. Inge van Zijl, de programma-ondersteuner, is bereikbaar via telefoon 06 27 353 684 en mail: so@gva2025.nl.

PROGRAMMA-KERNTEAM

MARIËT DE ZWAAN
MARIËT DE ZWAANPenvoerder
Bestuurlijk aanspreekpunt namens bestuurlijk overleg GVA voor de programmaleiding SO-GVA
EVELINE VAN OPSTAL
EVELINE VAN OPSTALMedisch programma-manager
De programmaleider die de uitvoering van het programma coördineert.
JAN HENDRIKS
JAN HENDRIKSProgramma-manager
Ondersteunende en begeleidende rol binnen het programma SO-GVA.
INGE VAN ZIJL
INGE VAN ZIJLProgramma-ondersteuner
Ondersteunende rol binnen het programma SO-GVA

Vragen of opmerkingen over het

Programma Specialist Ouderengeneeskunde in Toekomstperspectief?

Laat een bericht achter en we komen graag met je in contact!

  SPECIALIST OUDERENGENEESKUNDE – REGIO GOOI VECHTSTREEK ALMERE

  0%
  80+ in 2040
  0
  Actielijnen
  0
  SO-ers
  0
  Organisaties