Verlenging programma

In de vorige nieuwsbrief voor alle betrokkenen bij het regionale vraagstuk over de Specialist Ouderengeneeskunde in toekomstperspectief (verder SO-GVA) lieten we weten dat het programma SO-GVA op het punt van afronden stond.

Maar in de afrondende fase van een aantal beleidsadviezen kwam naar voren dat het wenselijk was om nog een half jaar verder te werken aan pilots en daarmee de verdere uitwerking van de verbinding met de regionale speerpunten. Gelukkig bleek het mogelijk het programma SO-GVA voor die actielijnen een half jaar te verlengen waarbij we gebruik konden blijven maken van de nog beschikbaar programmamiddelen.

Inmiddels zijn we halverwege de verlengingsperiode en is het weer hoog tijd om alle betrokkenen te informeren over de voortgang.

Deel dit bericht!

Meer weten over het programma Specialist Ouderengeneeskunde in Toekomstperspectief?

We komen graag met je in gesprek!