Bedankt voor jullie inzet en betrokkenheid!

Beste deelnemers van het SO-GVA programma,

In de vorige nieuwsbrief voor alle betrokkenen bij het regionale vraagstuk over de Specialist Ouderengeneeskunde in toekomstperspectief (verder SO-GVA) lieten we al weten dat de actielijnen in de afrondende fase waren.

De regiehouders en kernteamleden hebben de afgelopen weken heel hard gewerkt om alle beleidsadviezen af te ronden en voor te kunnen leggen aan de penvoerder. We zijn heel trots dat we jullie kunnen melden dat het is gelukt! Op 23 december vindt het laatste penvoerdersoverleg plaats.

Als de penvoerder de beleidsadviezen goedkeurt, zullen de beleidsadviezen in januari met de bestuurders in de regio Gooi-Vechtstreek-Almere worden besproken.

Klik op de downloadknop hieronder om de volledige nieuwsbrief te lezen.

Deel dit bericht!

Meer weten over het programma Specialist Ouderengeneeskunde in Toekomstperspectief?

We komen graag met je in gesprek!