Feestelijke afronding van het programma op 2 december 2021

Beste deelnemers aan het SO-GVA programma,

Ook de derde nieuwsbrief voor alle betrokkenen bij het regionale vraagstuk over het specialisme Ouderengeneeskunde en de functie Specialist Ouderengeneeskunde in toekomstperspectief (verder SO-GVA) bevat informatie over de voortgang en de op stapel staande activiteiten en ontwikkelingen
voor de komende periode. Het programma eindigt op 31 december 2021, en dat betekent dat de actielijnen in de afrondende fase zijn. Deze nieuwsbrief mag verder verspreid worden naar belangstellenden.

Feestelijke afronding van het programma op 2 december 2021

Op 2 december vindt de feestelijke afronding van het programma plaats. Inge heeft hiervoor een ‘save the date’ gestuurd. Graag hadden we jullie uitgenodigd voor een bijeenkomst waarin we elkaar konden ontmoeten en bijpraten, maar zoals bekend neemt de corona besmettingsgraad toe in de regio. Het laatste dat wij
willen is een uitbraak onder SO’s en artsen. We kiezen er daarom voor om een feestelijke digitale bijeenkomst te organiseren. Meer informatie volgt zo snel mogelijk. Heb je de ‘save the date’ niet ontvangen en wil je wel graag de bijeenkomst bijwonen? Stuur dan een mail naar inge.vanzijl@ascie.nl.

Klik op de downloadknop hieronder om de volledige nieuwsbrief te lezen.

Deel dit bericht!

Meer weten over het programma Specialist Ouderengeneeskunde in Toekomstperspectief?

We komen graag met je in gesprek!