Laatste fase van het programma op weg naar afronding eind 2021

Beste deelnemers aan het SO-GVA programma,

Met deze nieuwsbrief willen we alle betrokkenen bij het regionale vraagstuk over het specialisme Ouderengeneeskunde en de functie Specialist Ouderengeneeskunde in toekomstperspectief (verder SO-GVA) informeren over de activiteiten, de voortgang en de op stapel staande vervolgactiviteiten en ontwikkelingen voor de komende periode. Deze nieuwsbrief kan verder verspreid worden naar relaties en belangstellenden.

Laatste fase van het programma op weg naar afronding eind 2021

Ondanks alle hectiek en de drukke tijd als gevolg van de COVID-pandemie is er door veel betrokkenen hard gewerkt binnen de actielijnen van het programma. Met als inzet om de vastgestelde einddoelen samen te behalen. Er zijn al mooie eerste tussenresultaten geboekt.

Het einde van het programma is bijna in zicht. In december 2021 hopen we samen met jullie het programma feestelijk en met – naar wij hopen – mooie resultaten af te kunnen sluiten. Waarmee we de eerste stappen naar de SO-functie in toekomstperspectief hebben gezet. Hierna schetsen wij in vogelvlucht de lopende ontwikkelingen op elk van de actielijnen.

Deel dit bericht!

Meer weten over het programma Specialist Ouderengeneeskunde in Toekomstperspectief?

We komen graag met je in gesprek!