Nieuwsbrief over het project IMOZ in Gooi, Vechtstreek en Almere

Wat is het IMOZ programma?

Het regionale programma Integrale Medische Ouderenzorg (IMOZ) wil duurzame medische ouderenzorg borgen door de zorgvraag slim te verdelen tussen de huisarts en specialist ouderengeneeskunde (SO). Beiden kunnen zich dan meer concentreren op hun kerntaken, hun eigen core business. Hierbij wordt er naar gestreefd dat het geen rol meer speelt waar de ouderen op dat moment verblijven. Het maakt de noodzaak tot verdere ontschotting zichtbaar en de transitie naar netwerkzorg noodzakelijk. Dit vraagt om andere samenwerking tussen huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en VVT instellingen.

Het stepped care model en het convenant waarin deze samenwerking in de regio is beschreven, bieden hiervoor goede gemeenschappelijke uitgangspunten. Het gaat om het optimaal inzetten van de beschikbare capaciteit bij een stijgende zorgvraag. Door samenwerking tussen huisartsen, SO’s en verpleging/verzorging ontstaat een proactieve benadering, waardoor ernstige problematiek wordt voorkomen.

Lees de hele nieuwsbrief via de link hieronder in PDF.

Deel dit bericht!

Meer weten over het programma Specialist Ouderengeneeskunde in Toekomstperspectief?

We komen graag met je in gesprek!