Digitale technologie met een SO-perspectief

De afgelopen maanden is op tal van plaatsen het gebruik van digitale technologie in een stroomversnelling gekomen. Het gebruik van de toepassing van TEAMS en/of ZOOM heeft menig overleg en/of professioneel contact tijd- en plaatsonafhankelijk(er) gemaakt. Voor de SO als medisch specialist ontvouwt zich een nieuw tijdperk van ANDERS dokteren, ook wel digitaal dokteren genaamd.

Maar de introductie van deze communicatieve hulpmiddelen krijgt een versnelling met geheel andere toepassingen. De introductie van Smart Glasses is daar zo’n mooi voorbeeld van waardoor niet alleen de stem van de specialist Ouderengeneeskunde maar ook de ogen van de dokter op afstand hun werk kunnen blijven doen. Soms kan het handig(er) zijn om een nieuwe ontwikkeling even te laten voor wat het is en af te wachten wat de het allemaal oplevert, of er überhaupt aantoonbare meerwaarde is met een positieve businesscase.

Maar soms moet je met lef, durf en moed een stap durven zetten die nog niet eerder gezet is. Zo ook gaat de actielijn Anders Dokteren aan de slag de introductie van de Holo-lens en functionaliteiten van mixed reality.

Met de nieuwste Holo-lens die nog niet eerder in de Ouderenzorg gebruikt zijn gaat men een vijftal casestudies doen in de regio Gooi-Vechtstreek-Almere.

Onder leiding van Ellen Vreebrug (SO – Vivium) en met begeleiding van bureau Velicus (www.velicus.nl) wordt gedurende 6-9 maanden gewerkt aan de introductie van Anders Dokteren op een – next level –  digitaal niveau. De ontwikkelingen rondom deze casestudies zijn te volgen op de website van het programma SO-GVA.

Samen op weg naar 2030 met de zorgtoekomst en Anders Dokteren van nabij.

Deel dit bericht!

Meer weten over het programma Specialist Ouderengeneeskunde in Toekomstperspectief?

We komen graag met je in gesprek!