Toekomstige scenario’s en impact op de werk- en beroepspraktijk

Ontwikkelingen in de ouderenzorg vragen om anders kijken, denken en doen van de specialist ouderengeneeskunde. In het kader van het SO-GVA programma “SO-functie in toekomstperspectief” is Morgens, adviesbureau uit Leiden, gevraagd om de specialisten ouderengeneeskunde mee te nemen in toekomstige scenario’s en impact op de werk- en beroepspraktijk. Met behulp van deze scenario’s kan de dialoog aan worden gegaan gaan met elkaar en bepalen welke koers men wil gaan varen om een bepaald scenario te realiseren dan wel om te voorkomen dat een scenario de realiteit wordt. Zie bijgevoegde projectflyer voor de opzet en aanpak van het ontwikkelen van de scenario’s. Mocht je interesse hebben in deelname (interview of workshop), vragen en/of opmerkingen hebben dan kun je contact op nemen met Marloes Bijl via bijl@morgens.nl.

Deel dit bericht!

Meer weten over het programma Specialist Ouderengeneeskunde in Toekomstperspectief?

We komen graag met je in gesprek!