Nieuwsbrief

IMOZ Update – nummer 1

2022-04-28T13:34:08+02:00

Nieuwsbrief over het project IMOZ in Gooi, Vechtstreek en Almere Wat is het IMOZ programma? Het regionale programma Integrale Medische Ouderenzorg (IMOZ) wil duurzame medische ouderenzorg borgen door de zorgvraag slim te verdelen tussen de huisarts en specialist ouderengeneeskunde (SO). Beiden kunnen zich dan meer concentreren op hun kerntaken, hun eigen core business. Hierbij wordt er naar gestreefd dat het geen rol meer speelt waar de ouderen op dat moment verblijven. Het maakt de noodzaak tot verdere ontschotting zichtbaar en de transitie naar netwerkzorg noodzakelijk. Dit vraagt om andere samenwerking tussen huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en VVT instellingen. Het stepped [...]

IMOZ Update – nummer 12022-04-28T13:34:08+02:00

Nieuwsbrief 5 – vervolg: update actielijnen

2022-05-25T13:35:27+02:00

Verlenging programma In de vorige nieuwsbrief voor alle betrokkenen bij het regionale vraagstuk over de Specialist Ouderengeneeskunde in toekomstperspectief (verder SO-GVA) lieten we weten dat het programma SO-GVA op het punt van afronden stond. Maar in de afrondende fase van een aantal beleidsadviezen kwam naar voren dat het wenselijk was om nog een half jaar verder te werken aan pilots en daarmee de verdere uitwerking van de verbinding met de regionale speerpunten. Gelukkig bleek het mogelijk het programma SO-GVA voor die actielijnen een half jaar te verlengen waarbij we gebruik konden blijven maken van de nog beschikbaar programmamiddelen. Inmiddels [...]

Nieuwsbrief 5 – vervolg: update actielijnen2022-05-25T13:35:27+02:00

Nieuwsbrief 4 – bedankt voor de inzet

2022-05-25T13:30:17+02:00

Bedankt voor jullie inzet en betrokkenheid! Beste deelnemers van het SO-GVA programma, In de vorige nieuwsbrief voor alle betrokkenen bij het regionale vraagstuk over de Specialist Ouderengeneeskunde in toekomstperspectief (verder SO-GVA) lieten we al weten dat de actielijnen in de afrondende fase waren. De regiehouders en kernteamleden hebben de afgelopen weken heel hard gewerkt om alle beleidsadviezen af te ronden en voor te kunnen leggen aan de penvoerder. We zijn heel trots dat we jullie kunnen melden dat het is gelukt! Op 23 december vindt het laatste penvoerdersoverleg plaats. Als de penvoerder de beleidsadviezen goedkeurt, zullen de beleidsadviezen in [...]

Nieuwsbrief 4 – bedankt voor de inzet2022-05-25T13:30:17+02:00

Nieuwsbrief 3 – feestelijke afronding

2022-01-26T16:52:12+01:00

Feestelijke afronding van het programma op 2 december 2021 Beste deelnemers aan het SO-GVA programma, Ook de derde nieuwsbrief voor alle betrokkenen bij het regionale vraagstuk over het specialisme Ouderengeneeskunde en de functie Specialist Ouderengeneeskunde in toekomstperspectief (verder SO-GVA) bevat informatie over de voortgang en de op stapel staande activiteiten en ontwikkelingen voor de komende periode. Het programma eindigt op 31 december 2021, en dat betekent dat de actielijnen in de afrondende fase zijn. Deze nieuwsbrief mag verder verspreid worden naar belangstellenden. Feestelijke afronding van het programma op 2 december 2021 Op 2 december vindt de feestelijke afronding van [...]

Nieuwsbrief 3 – feestelijke afronding2022-01-26T16:52:12+01:00

Nieuwsbrief 2 – op weg naar afronding

2022-01-26T16:47:42+01:00

Laatste fase van het programma op weg naar afronding eind 2021 Beste deelnemers aan het SO-GVA programma, Met deze nieuwsbrief willen we alle betrokkenen bij het regionale vraagstuk over het specialisme Ouderengeneeskunde en de functie Specialist Ouderengeneeskunde in toekomstperspectief (verder SO-GVA) informeren over de activiteiten, de voortgang en de op stapel staande vervolgactiviteiten en ontwikkelingen voor de komende periode. Deze nieuwsbrief kan verder verspreid worden naar relaties en belangstellenden. Laatste fase van het programma op weg naar afronding eind 2021 Ondanks alle hectiek en de drukke tijd als gevolg van de COVID-pandemie is er door veel betrokkenen hard gewerkt [...]

Nieuwsbrief 2 – op weg naar afronding2022-01-26T16:47:42+01:00

Nieuwsbrief 1 – een momentopname

2020-09-22T14:55:09+02:00

Een momentopname Inleiding Bijgaand in het kort enkele voortgangsberichten m.b.t. de in voorbereiding en/of uitvoering zijnde programma’s en projecten in het kader van het (regionaal) oplossen van de diverse SO-knelpunten op weg naar de SO-functie in toekomstperspectief. Programma SO-GVA Het programmaplan SO-GVA is in uitvoering en de voorbereidingsfase loopt ten einde. Alle actielijnen zijn op dit moment actief bezig en er wordt vanuit een 7-tal ANDERS thema’s gewerkt aan een duurzaam toekomstperspectief voor de SO binnen de regio Gooi-Vechtstreek-Almere. In augustus 2020 is in het Bestuurlijk Overleg groen licht gegeven voor de uitbreiding van het programma met het 7e [...]

Nieuwsbrief 1 – een momentopname2020-09-22T14:55:09+02:00

Contact

Secretariaat SO-GVA
t.a.v. Inge van Zijl
p/a Stichting Inovum
Nieuw-Loosdrechtsedijk 24
1231 KX Loosdrecht

Ga naar de bovenkant