Actueel

Specialisten ouderengeneeskunde pakken regie met so-werktafel

2022-06-02T17:38:48+02:00

Specialisten Ouderengeneeskunde in regio Gooi-Vechtstreek-Almere pakken regie via SO-werktafel 2 juni 2022 - In de regio Gooi-Vechtstreek-Almere start een professioneel netwerk van Specialisten Ouderengeneeskunde (SO) in de vorm van een SO-werktafel. Door onder andere structureel overleg met de bestuurders van VVT-organisaties (Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg) worden gezamenlijk regionale vraagstukken in de ouderenzorg aangepakt. Hiermee nemen de Specialisten Ouderengeneeskunde zelf meer de regie over de ontwikkeling van de ouderenzorg in de regio. Professioneel netwerk Met de inrichting van de SO-werktafel wordt een belangrijke stap gezet naar netwerkzorg in de regio ten behoeve van ouderenzorg. Dit regionale netwerk is een gevolg van [...]

Specialisten ouderengeneeskunde pakken regie met so-werktafel2022-06-02T17:38:48+02:00

Aan de slag met de ouderenzorg van morgen

2022-03-25T13:04:31+01:00

Aan de slag met de ouderenzorg van morgen Ontwikkelingen als vergrijzing en ontgroening zetten de betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg en welzijn voor (kwetsbare) ouderen steeds verder onder druk. Dit vraagt om een toekomstperspectief op de ouderenzorg. Specialisten ouderengeneeskunde van ouderenzorgorganisaties in de regio Gooi, Vechtstreek en Almere hebben met behulp van een scenario-analyse een beeld ontwikkeld over hun mogelijke positie en rol in en op de weg naar de ouderenzorg in 2030. Zorgvisie publiceerde op 21 december 2021 een artikel over dit initiatief. Lees het artikel verder op de website van Zorgvisie. Of download de volledige notitie 'Specialisteren [...]

Aan de slag met de ouderenzorg van morgen2022-03-25T13:04:31+01:00

Werken met de HoloLens

2022-01-26T17:17:23+01:00

Werken met de HoloLens Een handleiding voor het werken met de HoloLens, inclusief instructiefilmpjes, posters en een scholingspakket voor medewerkers. Dat is het concrete resultaat van de pilot Anders Dokteren - Dokters Online in de regio ’t Gooi, Vechtstreek en Almere (GVA). ‘Wij hebben de werkwijze binnen onze organisatie ontwikkeld, maar de handleiding is beschikbaar voor alle organisaties in de regio die ermee aan de slag willen gaan’, vertelt Ellen Vreeburg. Zij is specialist ouderengeneeskunde bij Vivium Zorggroep en manager geriatrische revalidatie. De pilot, waar ze leiding aan gaf, vormt een onderdeel van het veel breder opgezette programma SO in [...]

Werken met de HoloLens2022-01-26T17:17:23+01:00

Denk mee over de SO-functie in toekomstperspectief

2021-11-22T14:43:51+01:00

NIEUWS ALERT Op 29 november mogen wij  Amnon Weinberg verwelkomen als inspirerende gastspreker over netwerkzorg. Amnon is niet alleen specialist ouderengeneeskunde bij ZBVO en ANW Nederland, ook in de palliatieve zorg, als SCEN-arts en bovenal altijd bezig met de innovatie van de ouderenzorg en de rol van de specialist ouderengeneeskunde daarbij. Hij is een expert op het gebied van netwerkzorg en samenwerkingsprocessen in de ouderenzorg. Amnon neemt ons graag mee op reis in de wereld van de netwerkzorg en de kansen die daarin liggen voor de specialist ouderengeneeskunde en diens praktijkvoering. Kijk voor meer info en om je aan te [...]

Denk mee over de SO-functie in toekomstperspectief2021-11-22T14:43:51+01:00

Specialisten ouderengeneeskunde schetsen toekomstscenario 2030

2022-01-26T17:16:34+01:00

Specialisten ouderengeneeskunde in regio Gooi, Vechtstreek en Almere schetsen toekomstscenario over de ouderenzorg in 2030 Ontwikkelingen als vergrijzing en ontgroening zetten de betaalbaar- en toegankelijkheid van zorg en welzijn voor (kwetsbare) ouderen steeds verder onder druk. Deze en andere, mogelijk zelfs nog onbekende, ontwikkelingen vragen om een radicaal andere zienswijze op de toekomst van de ouderenzorg. Met behulp van een scenario analyse ontwikkelden zorgprofessionals van ouderenzorgorganisaties in de regio Gooi, Vechtstreek en Almere een beeld over hun mogelijke positie en rol in en de weg naar de ouderenzorg in 2030. Het scenario vormt een concreet startpunt om vanuit de [...]

Specialisten ouderengeneeskunde schetsen toekomstscenario 20302022-01-26T17:16:34+01:00

Denk mee over de SO-functie in toekomstperspectief

2020-12-14T13:00:39+01:00

Toekomstige scenario's en impact op de werk- en beroepspraktijk Ontwikkelingen in de ouderenzorg vragen om anders kijken, denken en doen van de specialist ouderengeneeskunde. In het kader van het SO-GVA programma “SO-functie in toekomstperspectief” is Morgens, adviesbureau uit Leiden, gevraagd om de specialisten ouderengeneeskunde mee te nemen in toekomstige scenario’s en impact op de werk- en beroepspraktijk. Met behulp van deze scenario’s kan de dialoog aan worden gegaan gaan met elkaar en bepalen welke koers men wil gaan varen om een bepaald scenario te realiseren dan wel om te voorkomen dat een scenario de realiteit wordt. Zie bijgevoegde projectflyer [...]

Denk mee over de SO-functie in toekomstperspectief2020-12-14T13:00:39+01:00

Anders dokteren: onderzoeksrapport

2020-12-14T12:45:34+01:00

Gebruik van digitale technologie in tijden van corona In de zomer is er onder de specialisten ouderengeneeskunde in de regio Gooi, Vechtstreek en Almere een evaluatie onderzoek gedaan naar het gebruikt van digitale technologie in de werk- en beroepspraktijk tijdens de Coronacrisis. Middels een enquête (response rate > 40%) zijn de ervaringen, observaties en meningen van SO’s uitgevraagd. De meerderheid van de respondenten rapporteerde een toename in het gebruik van digitale technologie, met name beeldbel toepassingen. Daarnaast zouden ze graag de mogelijkheden voor nieuwe digitale toepassingen in de werk- en beroepspraktijk van de SO verder willen verkennen. Lees meer [...]

Anders dokteren: onderzoeksrapport2020-12-14T12:45:34+01:00

Startsein voor ANDERS kijken, ANDERS denken en ANDERS doen

2020-09-22T15:05:53+02:00

Startsein voor ANDERS kijken, ANDERS denken en ANDERS doen Het programma SO-GVA gaat eindelijk van start. Of beter gezegd; er vindt een doorstart plaats op maar liefst 7 actielijnen. Het programma heeft een lange voorbereiding gekend, waarin intensief met elkaar gewerkt is aan de benodigde draagkracht (bij bestuurders), draagvlak (van het management) en daadkracht van de Specialisten Ouderengeneeskunde (SO’s). Want de SO’s zijn eigenaar van dit ambitieuze programma waarin de SO-functie van de toekomst centraal staat. Tijdens de Kick-Off op maandag 21 september 2020 is het dan eindelijk zo ver en geeft Eveline van Opstal als (medisch) programma-manager het startsein [...]

Startsein voor ANDERS kijken, ANDERS denken en ANDERS doen2020-09-22T15:05:53+02:00

Contact

Secretariaat SO-GVA
t.a.v. Inge van Zijl
p/a Stichting Inovum
Nieuw-Loosdrechtsedijk 24
1231 KX Loosdrecht

Telefoon: 035 5888 402

Web: SO.GVA2025.NL

Ga naar de bovenkant