For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
Ik Accepteer

Anders Positioneren

SO-werktafel – meekijken, meepraten en meebeslissen”

De huidige samenwerkingsrelatie tussen de specialisten ouderengeneeskunde (SO) verdient een meer gestructureerd karakter. In het programma SO-GVA heeft de regionale positionering van de SO meer vorm en inhoud gekregen. Zij vervullen een gezamenlijke adviesrol en dat is de opmaat voor meer inspraak en medezeggenschap. Ook is er behoefte om voor de regionale SO’s één aanspreekpunt te vormen voor andere functionarissen in de zorgketen.

Het aantal zorgvragers in de regio zal naar verwachting toenemen alsook de complexiteit van zorg. Daarbij zijn er meer regionale samenwerkingsverbanden. Het ad hoc reageren op situaties is geen toekomstbestendige situatie. De gezamenlijkheid van de SO’s in de regio en hun rol in bijvoorbeeld beleidscycli moet geborgd. Een goed verankerd SO-netwerk kan de expertise en ervaringen van de SO in de regio Gooi-Vechtstreek-Almere optimaal inzetten voor duurzame ouderenzorg

In deze actielijn zijn alle andere actielijnen betrokken. Gezocht is naar een gezamenlijke vervolgstap om de bevindingen en resultaten te verbinden. Samen werken, samen ontwikkelen en samen realiseren.

Resultaten

De eerste opbrengsten van de actielijn is dat er een gezamenlijke reactie is geformuleerd op de regionale zorgvisie (RZV-GVA), deze wordt meegenomen in het vervolg op de visieontwikkeling. Daarnaast zijn via het programma diverse SO’s direct aangesloten geweest op verschillende onderzoeken en bij presentaties en gesprekken over regionalisering van de ouderenzorg. Met behulp van een scenario analyse is met SO’s gezamenlijk een toekomstscenario over de ouderenzorg 2030 ontwikkeld.

SO-werktafel

De SO-GVA programmastructuur is tijdens de looptijd van het programma het instrument geweest voor het gezamenlijk optrekken van SO’s in de regio. Zo werd advies, medezeggenschap en inspraak van de SO’s georganiseerd. Met het instellen van een speciale SO-werktafel zal deze gezamenlijkheid duurzaam worden verankerd in de regio. Een georganiseerde professionele stem van de SO’s vergroot de inbreng van SO’s bij ontwikkelingen in de regio waardevoller en impactvoller. Ook de bestuurders zagen de meerwaarde en de aansluiting bij een van de speerpunten van de regionale zorgvisie: netwerkzorg. Hiervoor is een sterke en goed verankerde regionale samenwerking een belangrijke eerste stap.

Activiteiten in deze actielijn

Besluit

De regiehouders, de SO’s van de 5 grote zorgorganisaties en het Bestuurlijk Netwerk Overleg staan achter de ontwikkeling, realisatie en verdere professionalisering van het regionale SO-netwerk door middel van een regionale SO-werktafel.

Een SO-werktafel past binnen de voorgenomen ambities van de Regionale Zorgvisie (werktafel van professionals) en de nieuwe Governance-code Zorg 2022 als werkvorm.

TEAM ACTIELIJN

ANDERS POSITIONEREN

Eveline van Opstal
Eveline van OpstalRegiehouder
PAULIEN MAAT
PAULIEN MAATRegiehouder

Met dank aan

SO vakgroepen van Amaris, HiLverzorg, Inovum, Vivium en Zorggroep Almere
Marloes Bijl, extern adviseur, Morgens
Nadine de Vries, extern adviseur, Morgens

Meer weten over het programma Specialist Ouderengeneeskunde in Toekomstperspectief?

We komen graag met je in gesprek!