For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
Ik Accepteer

Anders Onderzoeken

“Regionale kennisdeling: SO en Wetenschap/Kennisproductiviteit”

Het specialisme ouderengeneeskunde is een jong medisch specialisme dat volop in ontwikkeling is, waarbij kennis en wetenschap als competentie is opgenomen in het competentieprofiel van het specialisme. Op dit moment lijken kennis en wetenschap nog niet duurzaam verankerd in de werk- en beroepspraktijk van de SO. Daarom is – als onderdeel van de actielijn Anders Onderzoeken – een inventarisatie gedaan van de lopende (wetenschappelijke) onderzoeken en de wetenschappelijke expertise in de regio Gooi-Vechtstreek-Almere. Belangrijk is dat dit onderzoek duurzaam geborgd wordt in de regio. Daarbij lijkt het van belang om de onderzoeksfunctie duurzaam te verankeren om zo de kwaliteit van zorg, de continuïteit van de zorg en de betaalbaarheid van de zorg nog beter te kunnen waarborgen. De onderzoeksfunctie in de regio zorgt ook voor aantrekkelijkheid van de regio voor zorgprofessionals en versterkt het leerklimaat van de SO’s in de regio.

Er is kwalitatief onderzoek gedaan onder verschillende beleidsmedewerkers en zorgprofessionals om de inventarisatie te doen. Er werden 4 mogelijke scenario’s beschreven om onderzoek in de regio duurzaam te borgen:

  1. Regionaal onderzoekcentrum Brainpoort GVA
  2. Regionaal onderzoeksnetwerk
  3. Afvaardiging namens onderzoekers uit de regio in commissie SO-GVA
  4. Onderzoek per zorgorganisatie

Resultaten

Op basis van de activiteiten in deze actielijn is geconcludeerd:

  • Onderzoek leeft binnen de regio Gooi-Vechtstreek-Almere
  • De beoogde onderzoeksgebieden (cliënt, organisatie en professional) worden omarmd
  • De interesse in het bundelen van onderzoeksactiviteiten is aanwezig
  • De behoefte aan kennisdeling en uitwisseling van onderzoeksgegevens is aanwezig
  • De bereidheid om te participeren in een regionale onderzoeksgroep is aanwezig
  • De onderzoeksfunctie is bij SO-professional moet op hoog niveau verankerd in de regio

Vervolg

Gedurende het programma SO-GVA hebben de onderzoekers in de verschillende VVT-organisaties elkaar goed weten te vinden en is de ambitie om de krachten te bundelen versterkt. Om onderzoek duurzaam te verankeren in de regio Gooi, Vechtstreek en Almere lijkt het organiseren van een regionale onderzoeksgroep ouderengeneeskunde op dit moment de meest passende oplossing. De eerste stap om te komen tot een regionale onderzoeksgroep is het onderbrengen van onderzoek als beleidsthema binnen de beoogde SO-werktafel, de adviesraad voor regionale beleidsvoering.

Besluit

De eerste stap in het komen tot een regionale onderzoeksgroep is het onderbrengen van onderzoek als beleidsthema binnen de beoogde SO-werktafel als adviesraad voor regionale beleidsvoering.  Waardoor onderzoek in de regio zichtbaar, vindbaar en haalbaar wordt. Daarnaast biedt dat de mogelijkheid om potentiële onderzoeksprojecten in relatie tot innovaties te koppelen aan de regionale speerpunten van de VVT organisaties. In het Bestuurlijk Netwerk Overleg is dit advies omarmd. 

TEAM ACTIELIJN

ANDERS ONDERZOEKEN

JANINE VAN KOOTEN
JANINE VAN KOOTENRegiehouder
EWOUT SMIT
EWOUT SMITTeamlid

Met dank aan

Renée van der Leeuw, SO, Amaris
Ellen Vreeburg, SO, Vivium
Alireza Malek Makan, SO, Zorggroep Almere

Meer weten over het programma Specialist Ouderengeneeskunde in Toekomstperspectief?

We komen graag met je in gesprek!