Robbert

Home/admin

Over admin

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far admin has created 15 blog entries.

Denk mee over de SO-functie in toekomstperspectief

2020-12-14T13:00:39+01:00

Toekomstige scenario's en impact op de werk- en beroepspraktijk Ontwikkelingen in de ouderenzorg vragen om anders kijken, denken en doen van de specialist ouderengeneeskunde. In het kader van het SO-GVA programma “SO-functie in toekomstperspectief” is Morgens, adviesbureau uit Leiden, gevraagd om de specialisten ouderengeneeskunde mee te nemen in toekomstige scenario’s en impact op de werk- en beroepspraktijk. Met behulp van deze scenario’s kan de dialoog aan worden gegaan gaan met elkaar en bepalen welke koers men wil gaan varen om een bepaald scenario te realiseren dan wel om te voorkomen dat een scenario de realiteit wordt. Zie bijgevoegde projectflyer [...]

Denk mee over de SO-functie in toekomstperspectief2020-12-14T13:00:39+01:00

Anders dokteren: onderzoeksrapport

2020-12-14T12:45:34+01:00

Gebruik van digitale technologie in tijden van corona In de zomer is er onder de specialisten ouderengeneeskunde in de regio Gooi, Vechtstreek en Almere een evaluatie onderzoek gedaan naar het gebruikt van digitale technologie in de werk- en beroepspraktijk tijdens de Coronacrisis. Middels een enquête (response rate > 40%) zijn de ervaringen, observaties en meningen van SO’s uitgevraagd. De meerderheid van de respondenten rapporteerde een toename in het gebruik van digitale technologie, met name beeldbel toepassingen. Daarnaast zouden ze graag de mogelijkheden voor nieuwe digitale toepassingen in de werk- en beroepspraktijk van de SO verder willen verkennen. Lees meer [...]

Anders dokteren: onderzoeksrapport2020-12-14T12:45:34+01:00

Digitale technologie met een SO-perspectief

2020-09-22T14:14:06+02:00

Digitale technologie met een SO-perspectief De afgelopen maanden is op tal van plaatsen het gebruik van digitale technologie in een stroomversnelling gekomen. Het gebruik van de toepassing van TEAMS en/of ZOOM heeft menig overleg en/of professioneel contact tijd- en plaatsonafhankelijk(er) gemaakt. Voor de SO als medisch specialist ontvouwt zich een nieuw tijdperk van ANDERS dokteren, ook wel digitaal dokteren genaamd. Maar de introductie van deze communicatieve hulpmiddelen krijgt een versnelling met geheel andere toepassingen. De introductie van Smart Glasses is daar zo’n mooi voorbeeld van waardoor niet alleen de stem van de specialist Ouderengeneeskunde maar ook de ogen van [...]

Digitale technologie met een SO-perspectief2020-09-22T14:14:06+02:00

Nieuwsbrief 1 – een momentopname

2020-09-22T14:55:09+02:00

Een momentopname Inleiding Bijgaand in het kort enkele voortgangsberichten m.b.t. de in voorbereiding en/of uitvoering zijnde programma’s en projecten in het kader van het (regionaal) oplossen van de diverse SO-knelpunten op weg naar de SO-functie in toekomstperspectief. Programma SO-GVA Het programmaplan SO-GVA is in uitvoering en de voorbereidingsfase loopt ten einde. Alle actielijnen zijn op dit moment actief bezig en er wordt vanuit een 7-tal ANDERS thema’s gewerkt aan een duurzaam toekomstperspectief voor de SO binnen de regio Gooi-Vechtstreek-Almere. In augustus 2020 is in het Bestuurlijk Overleg groen licht gegeven voor de uitbreiding van het programma met het 7e [...]

Nieuwsbrief 1 – een momentopname2020-09-22T14:55:09+02:00

Startsein voor ANDERS kijken, ANDERS denken en ANDERS doen

2020-09-22T15:05:53+02:00

Startsein voor ANDERS kijken, ANDERS denken en ANDERS doen Het programma SO-GVA gaat eindelijk van start. Of beter gezegd; er vindt een doorstart plaats op maar liefst 7 actielijnen. Het programma heeft een lange voorbereiding gekend, waarin intensief met elkaar gewerkt is aan de benodigde draagkracht (bij bestuurders), draagvlak (van het management) en daadkracht van de Specialisten Ouderengeneeskunde (SO’s). Want de SO’s zijn eigenaar van dit ambitieuze programma waarin de SO-functie van de toekomst centraal staat. Tijdens de Kick-Off op maandag 21 september 2020 is het dan eindelijk zo ver en geeft Eveline van Opstal als (medisch) programma-manager het startsein [...]

Startsein voor ANDERS kijken, ANDERS denken en ANDERS doen2020-09-22T15:05:53+02:00

Contact

Secretariaat SO-GVA
t.a.v. Inge van Zijl
p/a Stichting Inovum
Nieuw-Loosdrechtsedijk 24
1231 KX Loosdrecht

Ga naar de bovenkant