Robbert

Over admin

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far admin has created 15 blog entries.

Specialisten ouderengeneeskunde pakken regie met so-werktafel

2022-06-02T17:38:48+02:00

Specialisten Ouderengeneeskunde in regio Gooi-Vechtstreek-Almere pakken regie via SO-werktafel 2 juni 2022 - In de regio Gooi-Vechtstreek-Almere start een professioneel netwerk van Specialisten Ouderengeneeskunde (SO) in de vorm van een SO-werktafel. Door onder andere structureel overleg met de bestuurders van VVT-organisaties (Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg) worden gezamenlijk regionale vraagstukken in de ouderenzorg aangepakt. Hiermee nemen de Specialisten Ouderengeneeskunde zelf meer de regie over de ontwikkeling van de ouderenzorg in de regio. Professioneel netwerk Met de inrichting van de SO-werktafel wordt een belangrijke stap gezet naar netwerkzorg in de regio ten behoeve van ouderenzorg. Dit regionale netwerk is een gevolg van [...]

Specialisten ouderengeneeskunde pakken regie met so-werktafel2022-06-02T17:38:48+02:00

IMOZ Update – nummer 1

2022-04-28T13:34:08+02:00

Nieuwsbrief over het project IMOZ in Gooi, Vechtstreek en Almere Wat is het IMOZ programma? Het regionale programma Integrale Medische Ouderenzorg (IMOZ) wil duurzame medische ouderenzorg borgen door de zorgvraag slim te verdelen tussen de huisarts en specialist ouderengeneeskunde (SO). Beiden kunnen zich dan meer concentreren op hun kerntaken, hun eigen core business. Hierbij wordt er naar gestreefd dat het geen rol meer speelt waar de ouderen op dat moment verblijven. Het maakt de noodzaak tot verdere ontschotting zichtbaar en de transitie naar netwerkzorg noodzakelijk. Dit vraagt om andere samenwerking tussen huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en VVT instellingen. Het stepped [...]

IMOZ Update – nummer 12022-04-28T13:34:08+02:00

Nieuwsbrief 5 – vervolg: update actielijnen

2022-05-25T13:35:27+02:00

Verlenging programma In de vorige nieuwsbrief voor alle betrokkenen bij het regionale vraagstuk over de Specialist Ouderengeneeskunde in toekomstperspectief (verder SO-GVA) lieten we weten dat het programma SO-GVA op het punt van afronden stond. Maar in de afrondende fase van een aantal beleidsadviezen kwam naar voren dat het wenselijk was om nog een half jaar verder te werken aan pilots en daarmee de verdere uitwerking van de verbinding met de regionale speerpunten. Gelukkig bleek het mogelijk het programma SO-GVA voor die actielijnen een half jaar te verlengen waarbij we gebruik konden blijven maken van de nog beschikbaar programmamiddelen. Inmiddels [...]

Nieuwsbrief 5 – vervolg: update actielijnen2022-05-25T13:35:27+02:00

Aan de slag met de ouderenzorg van morgen

2022-03-25T13:04:31+01:00

Aan de slag met de ouderenzorg van morgen Ontwikkelingen als vergrijzing en ontgroening zetten de betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg en welzijn voor (kwetsbare) ouderen steeds verder onder druk. Dit vraagt om een toekomstperspectief op de ouderenzorg. Specialisten ouderengeneeskunde van ouderenzorgorganisaties in de regio Gooi, Vechtstreek en Almere hebben met behulp van een scenario-analyse een beeld ontwikkeld over hun mogelijke positie en rol in en op de weg naar de ouderenzorg in 2030. Zorgvisie publiceerde op 21 december 2021 een artikel over dit initiatief. Lees het artikel verder op de website van Zorgvisie. Of download de volledige notitie 'Specialisteren [...]

Aan de slag met de ouderenzorg van morgen2022-03-25T13:04:31+01:00

Nieuwsbrief 4 – bedankt voor de inzet

2022-05-25T13:30:17+02:00

Bedankt voor jullie inzet en betrokkenheid! Beste deelnemers van het SO-GVA programma, In de vorige nieuwsbrief voor alle betrokkenen bij het regionale vraagstuk over de Specialist Ouderengeneeskunde in toekomstperspectief (verder SO-GVA) lieten we al weten dat de actielijnen in de afrondende fase waren. De regiehouders en kernteamleden hebben de afgelopen weken heel hard gewerkt om alle beleidsadviezen af te ronden en voor te kunnen leggen aan de penvoerder. We zijn heel trots dat we jullie kunnen melden dat het is gelukt! Op 23 december vindt het laatste penvoerdersoverleg plaats. Als de penvoerder de beleidsadviezen goedkeurt, zullen de beleidsadviezen in [...]

Nieuwsbrief 4 – bedankt voor de inzet2022-05-25T13:30:17+02:00

Werken met de HoloLens

2022-01-26T17:17:23+01:00

Werken met de HoloLens Een handleiding voor het werken met de HoloLens, inclusief instructiefilmpjes, posters en een scholingspakket voor medewerkers. Dat is het concrete resultaat van de pilot Anders Dokteren - Dokters Online in de regio ’t Gooi, Vechtstreek en Almere (GVA). ‘Wij hebben de werkwijze binnen onze organisatie ontwikkeld, maar de handleiding is beschikbaar voor alle organisaties in de regio die ermee aan de slag willen gaan’, vertelt Ellen Vreeburg. Zij is specialist ouderengeneeskunde bij Vivium Zorggroep en manager geriatrische revalidatie. De pilot, waar ze leiding aan gaf, vormt een onderdeel van het veel breder opgezette programma SO in [...]

Werken met de HoloLens2022-01-26T17:17:23+01:00

Denk mee over de SO-functie in toekomstperspectief

2021-11-22T14:43:51+01:00

NIEUWS ALERT Op 29 november mogen wij  Amnon Weinberg verwelkomen als inspirerende gastspreker over netwerkzorg. Amnon is niet alleen specialist ouderengeneeskunde bij ZBVO en ANW Nederland, ook in de palliatieve zorg, als SCEN-arts en bovenal altijd bezig met de innovatie van de ouderenzorg en de rol van de specialist ouderengeneeskunde daarbij. Hij is een expert op het gebied van netwerkzorg en samenwerkingsprocessen in de ouderenzorg. Amnon neemt ons graag mee op reis in de wereld van de netwerkzorg en de kansen die daarin liggen voor de specialist ouderengeneeskunde en diens praktijkvoering. Kijk voor meer info en om je aan te [...]

Denk mee over de SO-functie in toekomstperspectief2021-11-22T14:43:51+01:00

Nieuwsbrief 3 – feestelijke afronding

2022-01-26T16:52:12+01:00

Feestelijke afronding van het programma op 2 december 2021 Beste deelnemers aan het SO-GVA programma, Ook de derde nieuwsbrief voor alle betrokkenen bij het regionale vraagstuk over het specialisme Ouderengeneeskunde en de functie Specialist Ouderengeneeskunde in toekomstperspectief (verder SO-GVA) bevat informatie over de voortgang en de op stapel staande activiteiten en ontwikkelingen voor de komende periode. Het programma eindigt op 31 december 2021, en dat betekent dat de actielijnen in de afrondende fase zijn. Deze nieuwsbrief mag verder verspreid worden naar belangstellenden. Feestelijke afronding van het programma op 2 december 2021 Op 2 december vindt de feestelijke afronding van [...]

Nieuwsbrief 3 – feestelijke afronding2022-01-26T16:52:12+01:00

Specialisten ouderengeneeskunde schetsen toekomstscenario 2030

2022-01-26T17:16:34+01:00

Specialisten ouderengeneeskunde in regio Gooi, Vechtstreek en Almere schetsen toekomstscenario over de ouderenzorg in 2030 Ontwikkelingen als vergrijzing en ontgroening zetten de betaalbaar- en toegankelijkheid van zorg en welzijn voor (kwetsbare) ouderen steeds verder onder druk. Deze en andere, mogelijk zelfs nog onbekende, ontwikkelingen vragen om een radicaal andere zienswijze op de toekomst van de ouderenzorg. Met behulp van een scenario analyse ontwikkelden zorgprofessionals van ouderenzorgorganisaties in de regio Gooi, Vechtstreek en Almere een beeld over hun mogelijke positie en rol in en de weg naar de ouderenzorg in 2030. Het scenario vormt een concreet startpunt om vanuit de [...]

Specialisten ouderengeneeskunde schetsen toekomstscenario 20302022-01-26T17:16:34+01:00

Nieuwsbrief 2 – op weg naar afronding

2022-01-26T16:47:42+01:00

Laatste fase van het programma op weg naar afronding eind 2021 Beste deelnemers aan het SO-GVA programma, Met deze nieuwsbrief willen we alle betrokkenen bij het regionale vraagstuk over het specialisme Ouderengeneeskunde en de functie Specialist Ouderengeneeskunde in toekomstperspectief (verder SO-GVA) informeren over de activiteiten, de voortgang en de op stapel staande vervolgactiviteiten en ontwikkelingen voor de komende periode. Deze nieuwsbrief kan verder verspreid worden naar relaties en belangstellenden. Laatste fase van het programma op weg naar afronding eind 2021 Ondanks alle hectiek en de drukke tijd als gevolg van de COVID-pandemie is er door veel betrokkenen hard gewerkt [...]

Nieuwsbrief 2 – op weg naar afronding2022-01-26T16:47:42+01:00

Contact

Secretariaat SO-GVA
t.a.v. Inge van Zijl
p/a Stichting Inovum
Nieuw-Loosdrechtsedijk 24
1231 KX Loosdrecht

Ga naar de bovenkant