Gebruik van digitale technologie in tijden van corona

In de zomer is er onder de specialisten ouderengeneeskunde in de regio Gooi, Vechtstreek en Almere een evaluatie onderzoek gedaan naar het gebruikt van digitale technologie in de werk- en beroepspraktijk tijdens de Coronacrisis. Middels een enquête (response rate > 40%) zijn de ervaringen, observaties en meningen van SO’s uitgevraagd. De meerderheid van de respondenten rapporteerde een toename in het gebruik van digitale technologie, met name beeldbel toepassingen. Daarnaast zouden ze graag de mogelijkheden voor nieuwe digitale toepassingen in de werk- en beroepspraktijk van de SO verder willen verkennen. Lees meer over de aanpak, resultaten en vervolg in het onderzoeksrapport.

Deel dit bericht!

Meer weten over het programma Specialist Ouderengeneeskunde in Toekomstperspectief?

We komen graag met je in gesprek!