Werkwijze

Het SO-GVA programma bestaat uit actielijnen. Iedere actielijn is via een bespreeknotitie en startnotitie aan de slag gegaan. Afhankelijk van de doelstellingen per actielijn zijn onderzoeken, pilots en uiteenlopend deskresearch gedaan. Per actielijn zijn conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan.

Iedere actielijn hanteerde een vaste werkwijze. Via een bespreeknotitie over de opgave per actielijn, een startnotitie over de aanpak en een beleidsnotitie met daarin de aanleiding, uitgangspunten, aanpak en de resultaten waaruit ook aanbevelingen zijn geformuleerd.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
Ik Accepteer
For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
Ik Accepteer

Actielijnen

2022-05-25T21:17:12+02:00

Anders Werken

De concentratie op de daadwerkelijke taken van de specialist ouderengeneeskunde om zijn of haar rol zuiver te houden voor een optimale inzet. Ook is in deze actielijn gekeken naar de ANW-functie met concrete aanbevelingen als resultaat.

2022-05-28T14:54:15+02:00

Anders Behandelen

Voor het leveren van de juiste zorg op de juiste plaats is samenwerking in de keten voor 1e lijns zorg voor kwetsbare ouderen essentieel. In deze actielijn is gewerkt aan het concept Integrale Medische Ouderen Zorg (IMOZ) in de regio.

2022-05-25T17:12:42+02:00

Anders Opleiden

In de regio GVA is een groot en divers opleidingsaanbod, maar structuur ontbreekt. In de actielijn Anders Opleiden zijn drie verschillende opleidingsrichtingen onderzocht om het opleiden van de SO’s in de regio te structureren.

Onderzoeksaanpak

In ieder actielijn is eenzelfde onderzoeksaanpak gehanteerd waarbij een hypothese is getoetst langs deze 5 criteria:

  • effectiviteit – doeltreffendheid
  • efficiency – doelmatigheid
  • efficacy – doelgerichtheid
  • veiligheid – minder bewegingen op en tussen locaties
  • begeleiden – opleiden, supervisie en begeleiding

Notities

Om structuur aan te brengen in de werkwijzen van de verschillende actielijnen is naast het gebruiken van de genoemde onderzoeksmethodiek gewerkt met drie mijlpalen. Deze vormden de ankerpunten in de planning en structureerde de inhoudelijke rapportages over de voortgang.

Stakeholders

In de verschillende actielijnen is samengewerkt met uiteenlopende stakeholders om het onderzoek en de bevindingen zo direct mogelijk te laten aansluiten op de dagelijkse praktijk en lopende beleidslijnen.