SO-GVA Programma

De SO-functie in toekomstperspectief

Aanleiding voor het SO-GVA programma is het groeiende tekort aan specialisten ouderengeneeskunde. Dit tekort wordt mede door de hoge uitstroom en aan de andere kant onvervulde opleidingsplaatsen de komende jaren alleen maar groter. Om in de toekomst duurzame medische zorg, behandeling en ondersteuning te kunnen blijven bieden, moet er iets veranderen.

Het meerjarige SO-GVA programma verkent de huidige werkwijze van de specialisten ouderengeneeskunde en beoogt daarmee een duurzaam toekomstperspectief te creëren voor deze specialistische doelgroep.

Binnen het SO-GVA programma zijn er zeven actielijnen opgesteld die iedere een (korte) termijn visie hebben opgesteld. Afhankelijk van de doelstelling zal iedere actielijn een pilot uitvoeren van meerdere maanden of enkele jaren.

Actielijnen

Innovatieve en praktische oplossingen

Actielijn I

Anders Werken

Regionale taaktoedeling: SO en Taakzuiverheid”

Lees meer

Actielijn II

Anders Behandelen

“Regionale samenwerking: SO en Netwerkzorg”

Lees meer

Actielijn III

Anders Organiseren

Regionale Zorg Organisatie: SO en Zorgpaden voor Nu, Straks en Later”

Lees meer

Actielijn IV

Anders Opleiden

Regionale opleidingsregio: SO en Opleiden voor de Toekomst”

Lees meer

Actielijn V

Anders Onderzoeken

“Regionale kennisdeling: SO en Wetenschap/Kennisproductiviteit”

Lees meer

Actielijn VI

Anders Positioneren

Regionale plaats SO-functie: SO in de toekomst”

Lees meer

Actielijn VII

Anders Dokteren

“Dokters Online”
.

Lees meer

Opbrengsten

Regioscan Gooi, Vechtstreek en Almere

Als onderdeel van het SO-GVA programma heeft Erasmus School of Health Policy & Management een scan gemaakt van de regio Gooi, Vechtstreek en Almere (GVA). De regioscan heeft de regionale problematiek en mogelijkheden voor regionale aanpak van zorg in ouderen inzichtelijk gemaakt. Naast het beschrijven van de demografische ontwikkeling alsmede de ontwikkeling in het zorgaanbod, behandelt de regioscan ook de lopende initiatieven in de regio. Mocht u interesse hebben in deze regioscan laat het dan even weten, dan kan het programmateam deze met u delen.

Kick-off

Op 21 september zal het SO-GVA programma officieel worden afgetrapt. Er is de afgelopen maanden hard gewerkt door alle deelnemers om het programma plan gereed te krijgen en de actielijnen op te stellen. Door de Corona crisis vindt de kick-off iets alter plaats dan gepland. Desondanks is de periode voorafgaand aan de kick-off zinvol gebruikt voor onder andere ontwikkeling van de website, het doen van een vooronderzoek middels een enquête, opzetten van een SharePoint en het opstellen van bespreek- en startnotities voor de actielijnen. Maar de tijd van actie is nu daadwerkelijk gekomen en daarom zal op 21 september, in het bijzijn van alle deelnemers,  het SO-GVA programma officieel gestart worden.

Enquête

Als onderdeel van de actielijn “Anders Dokteren” is er in de maanden juli en augustus een enquête onder de specialisten ouderengeneeskunde in de regio GVA uitgezet betreffende het gebruik van digitale technologie tijdens de Corona crisis. Resultaten en inzichten opgehaald uit deze enquête zullen medio september/oktober gepubliceerd worden.

Programma SO in Toekomstperspectief ook in jouw regio?

Laat een bericht achter en we vertellen je er graag meer over!

  PROGRAMMA-KERNTEAM


  MARIËT DE ZWAAN, Penvoerder

  EVELINE VAN OPSTAL, Medisch programma-manager

  NOESKA MEIJERS, Projectleider

  JAN HENDRIKS, Programma-management

  INGE VAN ZIJL, Programma-ondersteuner