Zorg in beweging

Het zorglandschap is volop in beweging en meer en meer zien we ook ontwikkelingen binnen de Ouderenzorg verder toenemen. We doelen dan op de medische zorg, behandeling en ondersteuning voor kwetsbare doelgroepen en ouderen (verder Ouderenzorg). Waarbij ook meer vraagstukken rond welzijn en aandacht op de voorgrond treden. Maar hoe ziet de wereld er over 10 jaar en verder uit. Samen op weg naar 2030, hieronder een aantal blikvangers waarmee de toekomst van de Ouderenzorg FLINK ANDERS kleurt.

Ouderenzorg in beweging

De vraag naar zorg voor kwetsbare doelgroepen en ouderen neemt toe en ook de diversiteit van de zorgvraag wordt als maar groter. Ook de plaats waar de zorg zich thans bevindt is zeker niet meer de plaats waar de zorg zich straks bevindt. We zijn op zoek naar de juiste zorg op de juiste plaats met een extra oog en oor voor kwetsbare doelgroepen. Ook zien we meer en meer radicale vernieuwingen verschijnen om zo samen patronen te doorbreken op weg naar zorg op maat met aandacht in alles voorop.

Ouderengeneeskunde in beweging

Maar vooral ook zien we het specialisme Ouderengeneeskunde in beweging komen en met in het verlengde daarvan een Specialist Ouderengeneeskunde die zich beweegt in de richting van netwerkspecialist. Een beweging die zich kenmerkt door FLINK ANDERS op meerdere werk- en beroepsterreinen.

Kalender SO-GVA

Overzicht van activiteiten, bijeenkomsten en webinars vanuit het programma en de actielijnen Specialist Ouderengeneeskunde in Toekomstperspectief.

Penvoerdersoverleg

24 juni @ 15:30 - 17:00

Programma-kernteamoverleg

24 juni @ 15:30 - 17:00

Programma-kernteamoverleg

8 juli @ 15:30 - 17:00

Meer weten over het programma Specialist Ouderengeneeskunde in Toekomstperspectief?

We komen graag met je in gesprek!