Actielijnen Specialist Ouderengeneeskunde

Binnen het SO-GVA programma zijn er zeven actielijnen opgesteld die iedere een (korte) termijn visie hebben opgesteld. Afhankelijk van de doelstelling zal iedere actielijn een pilot uitvoeren van meerdere maanden of enkele jaren.

2020-12-14T12:19:19+01:00

Anders Dokteren

Tijdens de coronacrisis is er een zevende actielijn ontstaan “Anders Dokteren”. Naar aanleiding van een overleg met regiehouders werd duidelijk dat het digitaal en online werken onder de specialisten ouderengeneeskunde een vlucht had genomen tijdens de coronacrisis.

2020-09-22T16:05:25+02:00

Anders Onderzoeken

De actielijn “Anders Onderzoeken” gaat de mogelijkheden voor een regionaal kennisnetwerk onderzoeken waarbinnen kennis gedeeld kan worden, regionale zorgdata verzameld kan worden en gezamenlijk onderzoek wordt gedaan.

Meer weten over het programma Specialist Ouderengeneeskunde in Toekomstperspectief?

We komen graag met je in gesprek!