Project Description

Anders Werken

Regionale taaktoedeling: SO en Taakzuiverheid”

De laatste jaren zijn de specialisten ouderengeneeskunde belast met extra taken, waardoor we kunnen spreken over taakvervuiling. Een groot deel van deze taken kan gemakkelijk overgenomen worden door andere disciplines. Denk hierbij aan verpleegkundig specialist die een anamnese afneemt of een lichamelijk onderzoek doet. Dit creëert ruimte voor de specialist ouderengeneeskunde om zich te richten op complexe zorgvragen en –handelingen.

Optimaal benutten SO-capaciteit

specialisten ouderengeneeskunde zijn het werk aan het doen waar ze werkelijk voor zijn en waarin ze zich als (medisch) specialist kunnen onderscheiden. Hierdoor wordt de beschikbare SO-capaciteit maximaal benut en kan ook aanvullende SO-capaciteit op een verantwoorde manier optimaal worden ingezet.

Optimaal benutten SO-capaciteit

specialisten ouderengeneeskunde zijn het werk aan het doen waar ze werkelijk voor zijn en waarin ze zich als (medisch) specialist kunnen onderscheiden. Hierdoor wordt de beschikbare SO-capaciteit maximaal benut en kan ook aanvullende SO-capaciteit op een verantwoorde manier optimaal worden ingezet.

Core Business en kerntaken

Binnen de actielijn “Anders Werken” onderzoekt het actielijnteam wat de corebusiness en de kerntaken zijn van de specialist ouderengeneeskunde. Om vervolgens om een beleidsmatige manier de werkwijze van de specialist ouderengeneeskunde in te kaderen. Daarnaast zal er ook geïnventariseerd worden hoe bepaalde taken bij andere disciplines – GZ-psycholoog, verpleegkundig specialist, physician assistant – belegd kunnen worden.

Core Business en kerntaken

Binnen de actielijn “Anders Werken” onderzoekt het actielijnteam wat de corebusiness en de kerntaken zijn van de specialist ouderengeneeskunde. Om vervolgens om een beleidsmatige manier de werkwijze van de specialist ouderengeneeskunde in te kaderen. Daarnaast zal er ook geïnventariseerd worden hoe bepaalde taken bij andere disciplines – GZ-psycholoog, verpleegkundig specialist, physician assistant – belegd kunnen worden.

TEAM ACTIELIJN I – ANDERS WERKEN

JENNIFER HARMER
JENNIFER HARMERRegiehouder
BREGJE SMIT
BREGJE SMITTeamlid
BAREND KOOISTRA
BAREND KOOISTRATeamlid

Meer weten over het programma Specialist Ouderengeneeskunde in Toekomstperspectief?

We komen graag met je in gesprek!