Project Description

Anders Positioneren

Regionale plaats SO-functie: SO in de toekomst”

Op dit moment stijgt de zorgvraag uit boven het aanbod, waardoor er al grote tekorten zijn over de verschillende disciplines. In de toekomst zal de zorgvraag alleen maar groter worden. Er ontbreekt nog een visie in de regio voor hoe de organisaties dit in de toekomst moeten en willen gaan bolwerken. Een vereiste voor een gedeelde (regionale) visie tussen bestuurders en behandelaars is het betrekken van behandelaren bij het opstellen van deze visie.

Verbetering positie SO in toekomstig zorglandschap

Er is een goed samenspel tussen bestuurders, management en specialisten, zowel binnen de zorginstelling als in de gehele regio, met een gedeelde visie op de positie van de specialist ouderengeneeskunde in het toekomstige zorglandschap. Bij de totstandkoming van een regionale zorgvisie met bestuurders hebben de SO’s een actieve rol. De aantrekkelijkheid van het beroep is vergroot en de beeldvorming over het vak van SO is verbeterd.

TEAM ACTIELIJN VI – ANDERS POSITIONEREN

PAULIEN MAAT
PAULIEN MAATRegiehouder
WILMA DEERENBERG
WILMA DEERENBERGTeamlid
KIRSTEN HOONHORST - ANDRINGA
KIRSTEN HOONHORST - ANDRINGATeamlid

Meer weten over het programma Specialist Ouderengeneeskunde in Toekomstperspectief?

We komen graag met je in gesprek!