Project Description

Anders Onderzoeken

“Regionale kennisdeling: SO en Wetenschap/Kennisproductiviteit”

Om op een goede manier te kunnen anticiperen op de stijgende zorgvraag is het hoog tijd dat de zorg-‘productie’-cijfers inzichtelijk worden.

Opzet regionaal kennisnetwerk

De actielijn “Anders Onderzoeken” gaat de mogelijkheden voor een regionaal kennisnetwerk onderzoeken waarbinnen kennis gedeeld kan worden, regionale zorgdata verzameld kan worden en gezamenlijk onderzoek wordt gedaan.

Beter aansluiten bij zorgvraag

Wetenschap en onderzoek heeft een duurzame plaats binnen de regio. Er is inzicht in de regionale SO-gerelateerde zorgdata en cijfers (SO relevante ken- en stuurgetallen) en deze worden op de juiste wijze geduid en geïnterpreteerd om het zorgaanbod beter te kunnen laten aansluiten bij de zorgvraag in de ouderenzorg, nu en in de toekomst.

Opzet regionaal kennisnetwerk

De actielijn “Anders Onderzoeken” gaat de mogelijkheden voor een regionaal kennisnetwerk onderzoeken waarbinnen kennis gedeeld kan worden, regionale zorgdata verzameld kan worden en gezamenlijk onderzoek wordt gedaan.

Opzet regionaal kennisnetwerk

De actielijn “Anders Onderzoeken” gaat de mogelijkheden voor een regionaal kennisnetwerk onderzoeken waarbinnen kennis gedeeld kan worden, regionale zorgdata verzameld kan worden en gezamenlijk onderzoek wordt gedaan.

TEAM ACTIELIJN V – ANDERS ONDERZOEKEN

JANINE VAN KOOTEN
JANINE VAN KOOTENRegiehouder
EVELIEN VAN RIET
EVELIEN VAN RIETTeamlid
EWOUT SMIT
EWOUT SMITTeamlid

Meer weten over het programma Specialist Ouderengeneeskunde in Toekomstperspectief?

We komen graag met je in gesprek!