Project Description

Anders Dokteren

“Dokters Online”

Tijdens de Corona crisis is er een zevende actielijn ontstaan “Anders Dokteren”. Naar aanleiding van het maandelijkse overleg met de regiehouders van de zes bestaande actielijnen werd duidelijk dat het digitaal en online werken onder de specialisten ouderengeneeskunde een vlucht had genomen tijdens de Corona crisis.

Slim gebruik van technologie

Inventariseren, inzichtelijk brengen en onderzoeken van de mogelijkheden met digitaal werken. Om deze nieuwe werkwijzen vervolgens in de praktijk te kunnen toetsen en te borgen in het werkproces en de regio.

Evaluatieonderzoek

Middels een evaluatie onderzoek worden op dit moment de eerste ervaringen bij de specialisten ouderengeneeskunde opgehaald hierover. Echter, er valt nog meer te onderzoeken in deze nieuwe digitale werkwijze en daarom is de actielijn “Anders Dokteren” als extra actielijn toegevoegd aan het programma.

Toekomstscenario’s en impact op de praktijk

Ontwikkelingen in de ouderenzorg vragen om anders kijken, denken en doen van de specialist ouderengeneeskunde. In het kader van het SO-GVA programma “SO-functie in toekomstperspectief” is Morgens, adviesbureau uit Leiden, gevraagd om de specialisten ouderengeneeskunde mee te nemen in toekomstige scenario’s en impact op de werk- en beroepspraktijk. Met behulp van deze scenario’s kan de dialoog aan worden gegaan gaan met elkaar en bepalen welke koers men wil gaan varen om een bepaald scenario te realiseren dan wel om te voorkomen dat een scenario de realiteit wordt. Zie bijgevoegde projectflyer voor de opzet en aanpak van het ontwikkelen van de scenario’s. Mocht je interesse hebben in deelname (interview of workshop), vragen en/of opmerkingen hebben dan kun je contact op nemen met Marloes Bijl via bijl@morgens.nl.

Download projectflyer

Onderzoeksrapport

In de zomer is er onder de specialisten ouderengeneeskunde in de regio Gooi, Vechtstreek en Almere een evaluatie onderzoek gedaan naar het gebruikt van digitale technologie in de werk- en beroepspraktijk tijdens de Coronacrisis. Middels een enquête (response rate > 40%) zijn de ervaringen, observaties en meningen van SO’s uitgevraagd. De meerderheid van de respondenten rapporteerde een toename in het gebruik van digitale technologie, met name beeldbel toepassingen. Daarnaast zouden ze graag de mogelijkheden voor nieuwe digitale toepassingen in de werk- en beroepspraktijk van de SO verder willen verkennen. Lees meer over de aanpak, resultaten en vervolg in het onderzoeksrapport.

Download onderzoeksrapport

TEAM ACTIELIJN VII – ANDERS DOKTEREN

ELLEN VREEBURG
ELLEN VREEBURGRegiehouder

Meer weten over het programma Specialist Ouderengeneeskunde in Toekomstperspectief?

We komen graag met je in gesprek!