For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
Ik Accepteer

Anders Dokteren

“Dokters Online”

Tijdens de coronacrisis is er een extra actielijn ontstaan “Anders Dokteren”. Naar aanleiding van het maandelijkse overleg met de regiehouders van de zes bestaande actielijnen werd duidelijk dat het digitaal en online werken onder de specialisten ouderengeneeskunde een vlucht had genomen tijdens de corona crisis.

Hololens

Innovatie is een belangrijk onderdeel van het toekomstperspectief voor SO’s. In de zomer van 2020 werd op basis van een onderzoek onder SO’s in de regio bleek een grote behoefte aan ontwikkeling van digitale en online mogelijkheden. Naar aanleiding daarvan werd een verkenning opgestart naar de Microsoft Hololens 2 (AR/MR) voor het werken op afstand. Doel was om inzicht te krijgen in de mogelijkheden voor werken op afstand in de praktijk door de SO en het opleveren van een draaiboek voor de implementatie van de Hololens.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
Ik Accepteer

Resultaten

Uit het onderzoek blijkt dat de Microsoft HoloLens 2 een positief effect heeft op de werk- en beroepspraktijk van de specialist ouderengeneeskunde. Wanneer de juiste medewerkers goed worden getraind en gaan oefenen, dan neemt het vertrouwen toe om de Hololens in de dagelijkse praktijk te gebruiken. Wel is het belangrijk om goed en uitgebreid te trainen. Ook is het belangrijk om de Hololens daar in te zetten waar het nodig is. Tijdens het onderzoek bleken nog meer voordelen van de Hololens, daar is vervolgonderzoek voor op zijn plaats.

Aanbevelingen

De Actielijn Anders Dokteren doet een aantal aanbevelingen:

  1. De zorgorganisaties Amaris Zorggroep en Almere Zorggroep aan laten sluiten bij het gebruik van de HoloLens in de ANW uren met behulp van de ervaringen van deze pilot. Hiervoor is een draaiboek gemaakt door de projectgroep en tevens communicatiemateriaal;
  2. Het inzetten van de HoloLens bij de implementatie van IMOZ als versterking van de 1elijns advies-, behandel- en/of ondersteuningsbijdrage vanuit SO’s (in combinatie met SET-regeling)
  3. Het uitbreiden van de wondzorg samen met Tergooi ziekenhuis (zorg dichterbij). Gezamenlijke business case maken met Tergooi (a.d.h.v. USE case methodiek/ JZoJP programma).
  4. Binnen Vivium een kennisteam van en voor de regio in te richten en voor te bereiden; om zo de HoloLens op alle Vivium locaties begeleid te implementeren en het betrokken kennisteam tevens te kunnen inzetten bij regionale activiteiten voor verkenning en kennismaking met de mogelijke HoloLens toepassingen en daarna voor begeleiding bij invoering en uitvoering van toepassingen binnen Amaris en/of Zorggroep Almere.

Vervolg

De resultaten van de verkenning naar de toepassing van de Hololens voor SO’s laat positieve resultaten zien die smaken naar meer. Het vormt een goede basis voor een nieuw, uitgebreid Hololens programma gericht op een bredere uitrol en toepassingsmogelijkheden. De ontdekte opbrengsten en effecten vormen een wenkend perspectief voor de verdere innovatie van de beroepspraktijk van de SO.

Voor een structurele introductie van de HoloLens verandert de werk- en beroepspraktijk van SO’s in meerdere opzichten. Deze innovatie past bij verschillende speerpunten van de regionale zorgvisie GVA. Voor een aanvraag voor bredere toepassing in de regio moet de businesscase rond gemaakt worden. Die is onder andere afhankelijk van het beschikbaar komen van financiering. Op basis daarvan zal een besluit genomen worden voor een regiobrede toepassing. Wel zijn de bestuurders overtuigd dat gekozen moet worden voor één technische toepassing in de hele regio.

TEAM ACTIELIJN

ANDERS DOKTEREN

ELLEN VREEBURG
ELLEN VREEBURGRegiehouder

Met dank aan

Willeke Overeem, WAN verpleegkundige Vivium Naarderheem
Eva Calis, verpleegkundige Transitorium
Wineke Snel, adviseur kwaliteit en beleid Vivium Naarderheem
Sacha Deetman, specialist ouderengeneeskunde Vivium
Cynthia Bot, arts-assistent ouderengeneeskunde Vivium
Alexandra Petty, extern adviseur, Velicus
Niels Broekhuis, extern adviseur, Velicus

Meer weten over het programma Specialist Ouderengeneeskunde in Toekomstperspectief?

We komen graag met je in gesprek!