Project Description

Anders Behandelen

“Regionale samenwerking: SO en Netwerkzorg”

Werkdruk neemt niet alleen toe voor de specialist ouderengeneeskunde, maar ook voor de huisarts. Van de huisarts wordt meer expertise verwacht op het gebied van ouderengeneeskunde. Daarnaast vervult de specialist ouderengeneeskunde steeds vaker een rol in de eerste lijn. Een goede samenwerking in de regio is cruciaal om de juiste geneeskundige zorg te kunnen bieden aan kwetsbare doelgroepen en ouderen.

Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en VVT bestuurders werken regionaal samen aan het oplossen van de kwaliteits- en capaciteitsvraagstukken in de medische zorg voor ouderen en kwetsbare doelgroepen, nu en in de toekomst. Het vertrekpunt van de richting die zij daartoe willen inslaan alsmede de nadere afspraken die daarbij nodig zijn, zijn opgenomen in een concept convenant. In 2021 zal aan het convenant middels de uitkomsten van een pilot nader vorm en inhoud worden gegeven.

Onder opgaven komt de bespreeknotitie te staan

Onder doelstelling komt de startnotitie te staan

Verkenning transitie naar netwerkzorg

De actielijn “Anders Behandelen” verkent de mogelijkheden voor een transitie van ketenzorg naar netwerkzorg. In ketenzorg focussen medici op hun eigen specialisme. In tegenstelling, bij netwerkzorg bestaat er een regionaal netwerk tussen specialisten ouderengeneeskunde, huisartsen en andere medici, waarbij er op het juiste moment de juist zorg geboden kan worden.

In de regio GVA lopen reeds verschillende projecten die raakvlakken hebben met deze actielijn. De lopende project zullen als onderdeel van de actielijn “Anders Behandelen” in kaart worden gebracht, om dubbele werkzaamheden te voorkomen, maar ook om eventuele samenwerking te initiëren.

Hier komt/komen de PILOT(S) (uitproberen en funderen) te staan.

Verkenning transitie naar netwerkzorg

De actielijn “Anders Behandelen” verkent de mogelijkheden voor een transitie van ketenzorg naar netwerkzorg. In ketenzorg focussen medici op hun eigen specialisme. In tegenstelling, bij netwerkzorg bestaat er een regionaal netwerk tussen specialisten ouderengeneeskunde, huisartsen en andere medici, waarbij er op het juiste moment de juist zorg geboden kan worden.

In de regio GVA lopen reeds verschillende projecten die raakvlakken hebben met deze actielijn. De lopende project zullen als onderdeel van de actielijn “Anders Behandelen” in kaart worden gebracht, om dubbele werkzaamheden te voorkomen, maar ook om eventuele samenwerking te initiëren.

Onder uitkomsten komen de opbrengsten van de pilot te staan.

convenant
presentatie

TEAM ACTIELIJN II – ANDERS BEHANDELEN

EVELINE COURS
EVELINE COURSRegiehouder
ANGELA VAN DER VEN
ANGELA VAN DER VENTeamlid
DIANE ANGENENT
DIANE ANGENENTTeamlid
SACHA DEETMAN
SACHA DEETMANTeamlid

Meer weten over het programma Specialist Ouderengeneeskunde in Toekomstperspectief?

We komen graag met je in gesprek!